Kayıt Görüşme Formu

Home » Kayıt Görüşme Formu

Kitlesel Değil Kişisel Eğitim

 

  • Eğitimsel Check-up
  • Yetenek Keşfetme ve Geliştirme
  • Bireysel Gelişim Portfolyosu

Boğazhisar Eğitim Kurumları, özel olarak geliştirilen ve patent tescili yapılan “5Q Eğitim Modeli” farkıyla kuruluşundan bu yana yükselen bir başarı grafiğine imza atmaktadır. Bu model ile öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, ruhsal ve bedensel alanlardaki potansiyelini keşfedip, bütüncül bir şekilde geliştirerek eğitimi yeniden tanımlar.

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

Anaokulu 

Boğazhisar Eğitim Kurumları tarafından geliştirilen 5Q Eğitim Modeli kapsamında; çocukların doğal ve gerçek yaşamla güçlü bir bağ kurmaları hedeflenmiştir. Bu amaçla, atölyelerde ve ormanlık alanlarda sıradışı eğitim ortamları oluşturulmuştur.

Kamp Alanı
Fen Bilgisi

İlkokul

Boğazhisar Eğitim Kurumları İlkokulunda bireysel eğitimi hedef alan, öğrencilerin yeteneklerini ortaya koyan, bireysel farklılıklarını ortaya çıkaran, öğrenmeyi zor olmaktan eğlenceli hale getiren, öğrenci merkezli öğretim yöntemleri benimsenmiştir. Eğitim ve öğretim programı öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel, fiziksel gelişimleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak yapılandırılır. Tüm bunları yaparken Boğazhisar Gelişim Atölyelerinden destek alır. Gelişim atölyelerini hem atölye dersi olarak kullanırken hem de diğer derslerine takviye edici olarak kullanırlar. Bu sayede öğrenciler sıkılmadan öğrenmiş olurlar.

Ortaokul

Boğazhisar Eğitim Kurumlarında akademik çalışmalarla, derslerin temel becerilerinin kazandırılması ve bilginin hayata aktarabilmesi  hedeflenmektedir. Dersler, yenilenen müfredat programları ve değişen sınav sistemleri doğrultusunda, öğrencilerin bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları da gözetilerek işlenmektedir.

Akademik öğretim süreçleri ve ölçme değerlendirme yaklaşımları tam öğrenmeyi sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. İşlenen ders kazanımlarını ölçmek maksadıyla her hafta “Tam Öğrenme Ölçeği” uygulanır. Kazanım eksiği olan öğrencilere Haftalık Gelişim Tamamlama Görevleri ile ek çalışmalar planlanır ve tam öğrenme sağlanır. Öğrencilerin akademik hedeflere ulaşabilmesi için bireysel takipleri “Akademik Gelişim Portfolyosu” ile yapılır.

2 11 e1591618381335

Doğa İle İç İçe Bir Kampüs


“Boğazhisar’da öğrenciler okula severek geliyorlar ve okulda daha fazla vakit geçirmek istiyorlar.”

 

Verimli bir eğitimin önemli bir parçası da eğitimin gerçekleştiği ortamlardır. Boğazhisar Eğitim Kurumları öğrencilerine, Sarıyer’de şehrin tüm karmaşasından uzak, doğa ile içi içe 16.000 metrekarelik kampüs alanında sıradışı eğitim ortamları sunuyor.

Öğrenciler, günün belirli vakitlerini koru içindeki eğitim ortamlarında geçiriyorlar. Derste öğrendikleri bilgileri doğa ile iç içe deneyimleme fırsatı
buluyorlar. Böylece öğrenciler doğal ve gerçek yaşamla güçlü bir bağ kuruyorlar.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

“Her çocuk özeldir.”

Her çocuk özeldir ve her biri diğerlerinden farklı zekâ, yetenek, ilgi ve kişilik özelliklerine sahiptir. Aldığı eğitim ve yaşadığı çevre ile bu özellikler ya körelir ya da gelişir. Bu anlayışın bir gereği olarak geliştirilen “Boğazhisar Rehberlik Modeli” her öğrencimizi zihinsel, duygusal, sosyal, bedensel ve ruhsal yönlerden bütünsel olarak değerlendiren, öğrencinin performansını dikkate alan ve kişiye özel çözümler üreten özgün bir projedir. Bu proje ile her öğrencimizin kendine özgü ve açığa çıkarılmayı bekleyen özellikleri keşfedilerek onlara bireysel rehberlik sunulur. Böylece öğrencilerimizi bütün yönleriyle tanıyarak, onların küçük yaşlardan itibaren geleceklerine bilinçli bir şekilde yön verebilmelerine yardımcı olmak hedeflenmektedir.

Gelişim ve Uygulama Atölyeleri

“Boğazhisar öğrencileri atölyelerde sıradışı eğitim mekanlarının farkını yaşar.”

 

Gelişim ve Uygulama Atölyeleri, 5Q Eğitim Modelinin uygulama ortamlarıdır. 5Q Eğitim Modeli ile öğrencilerin yalnızca bilgi edinmeleri değil, hayatta ihtiyaç duyacakları temel becerileri ve karakter özelliklerini de kazanmaları amaçlanmaktadır. Sadece bilgi aktarımına yönelik olarak tasarlanmış klasik sınıf ortamlarında bu becerilerin kazanılması mümkün değildir. Beceri ve karakter gelişimi için öğrencilerin anlatılan teorik bilgiyi yaparak ve yaşayarak uygulamaya dökmeye ihtiyaçları vardır.

Boğazhisar Gelişim ve Uygulama Atölyeleri öğrencilerin bütün yönleriyle gelişimini amaçlayan aşağıdaki dersler için özel olarak tasarlanmıştır. “Boğazhisar öğrencileri atölyelerde sıradışı eğitim mekanlarının farkını yaşar.”

İlkokul Gelişim Atölyeleri
Zekâ Atölyesi • Robotik ve Kodlama Atölyesi • Gastronomi Atölyesi
Astronomi Atölyesi • Görsel Sanatlar Atölyesi • Eğlenceli Bilim Atölyesi
Organik Tarım Atölyesi

Ortaokul Uygulama Atölyeleri
Zekâ ve Akıl Oyunları Atölyesi • Robotik ve Kodlama Atölyesi • Organik
Tarım Atölyesi • Karate/Tekvando Kulübü • Okçuluk Kulübü • Güreş Kulübü
El Sanatları Atölyesi • Fotoğrafçılık/Kısa Film • Gastronomi Atölyesi

Yabancı Dil Eğitimi

“İngilizce konuşturan okul”

 

Boğazhisar’da İngilizce öğretimi; İletişimsel Dil Eğitimi (Communicative Language Teaching- CLT) felsefesiyle yürütülmektedir. Öğretim yöntemi ve teknikleri, materyaller, yayınlar ve öğretim kadrosu bu metodolojiye göre şekillenmektedir. Dil eğitiminde temel ilkeler; anadil öğrenim yöntemi, öğretim yerine edinim yaklaşımı, maruz bırakma, okul ve evin dil öğrenme iklimini destekleyecek şekilde düzenlenmesi, aile katılımı ve yaz kampları olarak belirlenmiştir.
Öğretim hedefleri, “Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı” dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu portfolyoya göre okulöncesinden 8. sınıfa kadar eğitim görmüş her öğrencinin B1 seviyesinde İngilizce yeterliliğine sahip olması hedeflenmiştir. Boğazhisar eğitim Kurumlarında İngilizce’nin yanı sıra Çince ve Arapça eğitimi de verilmektedir.