dummy dummy dummy DOĞA İLE İÇ İÇE BİR KAMPÜS dummy dummy dummy dummy KATALOĞUMUZ İÇİN TIKLAYIN dummy

“Kitlesel Değil Kişisel Eğtim.”

Boğazhisar Eğitim Kurumları; her bir öğrencinin birbirinden farklı zekâya, yeteneğe, ilgi alanlarına ve kişilik özelliklerine sahip olduğu anlayışıyla kitlesel değil kişisel eğitimi ve rehberliği esas almaktadır. Bu doğrultuda her bir öğrencinin kendine özgü ve açığa çıkarılmayı bekleyen özellikleri keşfedilerek onlara bireysel eğitim ve rehberlik sunulmaktadır.

Böylece öğrencilerin güçlü ve gelişime açık yönleri tespit edilerek bütün nitelikleriyle tanınmakta ve ailelerle işbirliği içerisinde eğitim öğretimleri desteklenmektedir.

WhatsApp Image 2021 05 20 at 14.47.09 8 1
IMG 2175 scaled

Neden Boğazhisar?

Boğazhisar Eğitim Kurumları, özel olarak geliştirilen ve patent tescili yapılan “5Q Eğitim Modeli” farkıyla kuruluşundan bu yana yükselen bir başarı grafiğine imza atmaktadır. Bu model ile öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, ruhsal ve bedensel alanlardaki potansiyelini keşfedip, bütüncül bir şekilde geliştirerek eğitimi yeniden tanımlar. Boğazhisar öğrencileri her biri farklı gelişim alanlarına hitap eden uygulamalı gelişim atölyelerinde sadece bilgi değil, beceri kazanarak gerçek hayata hazırlanır.

İngilizce, Çince ve Arapça eğitimi ile dünya vizyonu kazanır. öğrencilerimiz koru içindeki eğitim ortamlarında, derslerde öğrendikleri bilgileri doğa ile iç içe deneyimleme fırsatı bulurlar.

5Q Eğitim Modeli

Boğazhisar Eğitim Kurumları tarafından geliştirilen ve patent tescili yapılan 5Q Eğitim Modeli, bireyi tüm yönleri ile geliştirilen bir eğitim modelidir. Her birey zihinsel, sosyal, duygusal, ruhsal ve bedensel olarak doğuştan gelen büyük bir potansiyele sahiptir.

5Q Eğitim Modelinin amacı bu potansiyeli bütün yönleriyle ortaya çıkararak öğrencilerin  hem sınava hem hayata hazırlanmasına katkı sağlamaktır.

WhatsApp Image 2021 04 20 at 16.05.39

Duygusal Gelişim

EQ (Emotion Quotient) Duygusal Gelişim:
Öğrencilere kendini tanıma, başkalarını anlama,
duygularını yönetme ve otokontrol becerileri ile sanat
ve estetik duygusu kazandırılmaktadır.

Bedensel Gelişim

KQ (Kinesthetic Quotient) Bedensel Gelişim:
Öğrencilere helal, doğal ve dengeli beslenme, spor yapma,
düzenli ve sağlıklı yaşama kültürü kazandırılmaktadır.

Ruhsal Gelişim

SQ (Spiritual Quotient) Ruhsal Gelişim:
Yaş ve gelişim düzeylerine uygun şekilde verilen
değerler eğitimi ile öğrencilerin ilmî, ahlakî ve manevî
yönden gelişimleri sağlanmaktadır.

Sosyal Gelişim

EQ (Emotion Quotient) Duygusal Gelişim:
Öğrencilere kendini tanıma, başkalarını anlama,
duygularını yönetme ve otokontrol becerileri ile sanat
ve estetik duygusu kazandırılmaktadır.

Zihinsel Gelişim

IQ (Intelligence Quotient) Zihinsel Gelişim:

Öğrencilerin analiz ve sentez yapma, problem çözme,
sıradışı düşünme ve mucitlik becerileri geliştirilmektedir

WhatsApp Image 2021 04 20 at 15.42.38

Akademik Çalışmalar

Boğazhisar Eğitim Kurumlarında akademik çalışmalarla, derslerin temel becerilerinin kazandırılması ve bilginin hayata aktarabilmesi hedeflenmektedir. Dersler, yenilenen müfredat programları ve değişen sınav sistemleri doğrultusunda, öğrencilerin bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları da gözetilerek işlenmektedir.

Akademik öğretim süreçleri ve ölçme değerlendirme yaklaşımları tam öğrenmeyi sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. İşlenen ders kazanımlarını ölçmek maksadıyla her hafta “Tam Öğrenme Ölçeği” uygulanır. Kazanım eksiği olan öğrencilere Haftalık Gelişim Tamamlama Görevleri ile ek çalışmalar planlanır ve tam öğrenme sağlanır. Öğrencilerin akademik hedeflere ulaşabilmesi için bireysel takipleri “Akademik Gelişim Portfolyosu” ile yapılır.

Yabancı Dil Eğitimi

Boğazhisar’da İngilizce öğretimi; İletişimsel Dil Eğitimi (Communicative Language Teaching- CLT) felsefesiyle yürütülmektedir. Öğretim yöntemi ve teknikleri, materyaller, yayınlar ve öğretim kadrosu bu metodolojiye göre şekillenmektedir.

Dil eğitiminde temel ilkeler; anadil öğrenim yöntemi, öğretim yerine edinim yaklaşımı, maruz bırakma, okul ve evin dil öğrenme iklimini destekleyecek şekilde düzenlenmesi, aile katılımı ve yaz kampları olarak belirlenmiştir.

Öğretim hedefleri, “Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı” dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu portfolyoya göre okulöncesinden 8. sınıfa kadar eğitim görmüş her öğrencinin B1 seviyesinde İngilizce yeterliliğine sahip olması hedeflenmiştir.

WhatsApp Image 2021 04 20 at 16.34.55 2
WhatsApp Image 2021 04 20 at 16.34.55 1
WhatsApp Image 2021 04 20 at 16.34.55

Boğazhisar Eğitim Kurumlarında İngilizce’nin yanı sıra Çince ve Arapça eğitimi de verilmektedir.

class
stacked logo
a2 1