aerial_2 Boğazhisar Ortaokulu

“Boğazhisar’da öğrenciler okula severek geliyorlar ve okulda daha fazla vakit geçirmek istiyorlar.”

Verimli bir eğitimin önemli bir parçası da eğitimin gerçekleştiği ortamlardır.

Boğazhisar Eğitim Kurumları öğrencilerine, Sarıyer’de şehrin tüm karmaşasından uzak, doğa ile içi içe 16.000 metrekarelik kampüs alanında sıradışı eğitim ortamları sunuyor.

Öğrenciler, günün belirli vakitlerini koru içindeki eğitim ortamlarında geçiriyorlar. Derste öğrendikleri bilgileri doğa ile iç içe deneyimleme fırsatı buluyorlar. Böylece öğrenciler doğal ve gerçek yaşamla güçlü bir bağ kuruyorlar.

WhatsApp Image 2021 04 20 at 15.37.07
WhatsApp Image 2021 04 30 at 14.48.04

“Boğazhisar Öğrencileri Sadece Bilen Değil Yapabilendir .”

Boğazhisar’da bilgiyi kullanan, düşünme kabiliyeti gelişmiş, çevre ile iletişim kurma becerisine sahip geniş ve sağlam kültürlü, görgülü, toplumumuza faydalı bireyler  yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu anlamda; öğrencilerimizi hem akademik olarak hem de beden, zihin, ahlak ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde geliştirip hayata hazırlamak istiyoruz. Boğazhisar Eğitim Kurumları ahlaklı, sorumluluk duygusu gelişmiş, merhametli, vefakâr, cesur ve zarif bireyler yetiştirecektir.

Boğazhisar Eğitim Kurumlarında akademik çalışmalarla, derslerin temel becerilerinin kazandırılması ve bilginin hayata aktarabilmesi  hedeflenmektedir. Dersler, yenilenen müfredat programları ve değişen sınav sistemleri doğrultusunda, öğrencilerin bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları da gözetilerek işlenmektedir.

5Q Eğitim Modeli

Boğazhisar Eğitim Kurumları tarafından geliştirilen ve patent tescili yapılan 5Q Eğitim Modeli, bireyi tüm yönleri ile geliştirilen bir eğitim modelidir. Her birey zihinsel, sosyal, duygusal, ruhsal ve bedensel olarak doğuştan gelen büyük bir potansiyele sahiptir.

5Q Eğitim Modelinin amacı bu potansiyeli bütün yönleriyle ortaya çıkararak öğrencilerin  hem sınava hem hayata hazırlanmasına katkı sağlamaktır.

WhatsApp Image 2021 04 20 at 16.05.39

Topluma Faydalı Bireyler Yetişiyor

Boğazhisar’da bilgiyi kullanan, düşünme kabiliyeti gelişmiş, çevre ile iletişim kurma becerisine sahip geniş ve sağlam kültürlü, görgülü, toplumumuza faydalı bireyler  yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu anlamda; öğrencilerimizi hem akademik olarak hem de beden, zihin, ahlak ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde geliştirip hayata hazırlamak istiyoruz. Boğazhisar Eğitim Kurumları ahlaklı, sorumluluk duygusu gelişmiş, merhametli, vefakâr, cesur ve zarif bireyler yetiştirecektir.

Bireysel Akademik Gelişim Portfolyosu

Akademik öğretim süreçleri ve ölçme değerlendirme yaklaşımları tam öğrenmeyi sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. İşlenen ders kazanımlarını ölçmek maksadıyla her hafta “Tam Öğrenme Ölçeği” uygulanır. Kazanım eksiği olan öğrencilere Haftalık Gelişim Tamamlama Görevleri ile ek çalışmalar planlanır ve tam öğrenme sağlanır. Öğrencilerin akademik hedeflere ulaşabilmesi için bireysel takipleri “Akademik Gelişim Portfolyosu” ile yapılır.

LGS'ye En İyi Şekilde Hazırlar

 Öğrencilerimiz LGS için ciddi bir hazırlık dönemine girerler. 8.sınıf öğrencilerimiz  deneyimli eğitim kadromuz eşliğinde verilen dersler, yatay-dikey etütler, deneme sınavları ve sömestr-yaz dönemi devam eden LGS hazırlık programı ile başarılı bir lise hayatı için gerekli tüm alt yapıyı oluştururlar.

WhatsApp Image 2021 04 30 at 14.48.04 2

Akademik Çalışmalar

Boğazhisar Eğitim Kurumlarında akademik çalışmalarla, derslerin temel becerilerinin kazandırılması ve bilginin hayata aktarabilmesi hedeflenmektedir. Dersler, yenilenen müfredat programları ve değişen sınav sistemleri doğrultusunda, öğrencilerin bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları da gözetilerek işlenmektedir.

Akademik öğretim süreçleri ve ölçme değerlendirme yaklaşımları tam öğrenmeyi sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. İşlenen ders kazanımlarını ölçmek maksadıyla her hafta “Tam Öğrenme Ölçeği” uygulanır. Kazanım eksiği olan öğrencilere Haftalık Gelişim Tamamlama Görevleri ile ek çalışmalar planlanır ve tam öğrenme sağlanır. Öğrencilerin akademik hedeflere ulaşabilmesi için bireysel takipleri “Akademik Gelişim Portfolyosu” ile yapılır.

Değerler Eğitimi

Yaş ve gelişim düzeylerine uygun şekilde verilen değerler eğitimi ile öğrencilerin ilmî, ahlakî ve manevî yönden
gelişimleri sağlanmaktadır. Değerler eğitiminde Kur’an-ı Kerim, temel dini bilgilerin verildiği İlmihal dersleri, İslam ahlakının öğretildiği Şahsiyet Eğitimi ve Siyer-i Nebi dersleri yapılmaktadır.
WhatsApp Image 2021 04 30 at 15.24.40

Yabancı Dil Eğitimi

Boğazhisar’da İngilizce öğretimi; İletişimsel Dil Eğitimi (Communicative Language Teaching- CLT) felsefesiyle yürütülmektedir. Öğretim yöntemi ve teknikleri, materyaller, yayınlar ve öğretim kadrosu bu metodolojiye göre şekillenmektedir.

Dil eğitiminde temel ilkeler; anadil öğrenim yöntemi, öğretim yerine edinim yaklaşımı, maruz bırakma, okul ve evin dil öğrenme iklimini destekleyecek şekilde düzenlenmesi, aile katılımı ve yaz kampları olarak belirlenmiştir.

Öğretim hedefleri, “Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı” dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu portfolyoya göre okulöncesinden 8. sınıfa kadar eğitim görmüş her öğrencinin B1 seviyesinde İngilizce yeterliliğine sahip olması hedeflenmiştir.

WhatsApp Image 2021 04 20 at 16.34.55 2
WhatsApp Image 2021 04 20 at 16.34.55 1
WhatsApp Image 2021 04 20 at 16.34.55

Boğazhisar Eğitim Kurumlarında İngilizce’nin yanı sıra Çince ve Arapça eğitimi de verilmektedir.

Gelişim ve Uygulama Atölyeleri

Gelişim ve Uygulama Atölyeleri, 5Q Eğitim Modelinin uygulama ortamlarıdır. 5Q Eğitim Modeli ile öğrencilerin yalnızca bilgi edinmeleri değil, hayatta ihtiyaç duyacakları temel becerileri ve karakter özelliklerini
de kazanmaları amaçlanmaktadır.

Sadece bilgi aktarımına yönelik olarak tasarlanmış klasik sınıf ortamlarında bu becerilerin kazanılması mümkün değildir. Beceri ve karakter gelişimi için öğrencilerin anlatılan teorik bilgiyi yaparak ve yaşayarak uygulamaya dökmeye ihtiyaçları vardır.

Boğazhisar Gelişim ve Uygulama Atölyeleri öğrencilerin bütün yönleriyle gelişimini amaçlayan aşağıdaki dersler için özel olarak tasarlanmıştır.

WhatsApp Image 2021 04 21 at 12.12.16 5
WhatsApp Image 2021 04 21 at 12.12.16 4
WhatsApp Image 2021 04 21 at 12.12.16 3
WhatsApp Image 2021 04 21 at 12.12.16 2
WhatsApp Image 2021 04 21 at 12.12.16 1
WhatsApp Image 2021 04 21 at 12.12.16

Boğazhisar'da Kulüpler

WhatsApp Image 2021 04 22 at 11.26.12 1 1

Okçuluk Kulübü

Fiziksel gelişim için ideal bir spor dalı olan okçuluk ile öğrencilerimizin odaklanma ve dikkat becerilerini de arttırmaları amaçlanmaktadır. Öğrenciler okçuluk atölyesinde bu becerilerini geliştirme hedefiyle
çalışmalar yapıyorlar.

WhatsApp Image 2021 04 26 at 14.47.29

Karate/ Tekvando Kulübü

Karate, yarışmacılık ve rekabet yerine insanın egosunu kontrol edebilme becerilerinin öne çıktığı bir spor branşıdır. Öğrenciler bu atölyede karatenin kuşaklarında uzmanlaşma hedefiyle çalışmalar yapıyorlar.

WhatsApp Image 2021 04 22 at 11.26.12 4

Güreş Kulübü

Ata sporumuz olan güreş, tarihteki en köklü spor türlerinden biridir. Bu atölyede öğrenciler, mücadele azmi ve sabır eğitiminin yanında, güreşin temeli olan jimnastik ve esneklik becerileri
kazanıyorlar.

WhatsApp Image 2021 04 22 at 11.26.12 3 1

Fotoğrafçılık/Kısa Film

Öğrenciler, film yapımının ilk aşaması olan fotoğrafçılıkla bu atölyeye adım atıyor, belgesel yapımının tüm süreçlerinde uzmanlaşma hedefiyle çalışmalar yapıyorlar.