4-4’lük Destek Eğitim Odası Projesi

Home » 4-4’lük Destek Eğitim Odası Projesi

4-4’lük Destek Eğitim Odası Projesi, İstanbul Kalkınma Ajansı ve Boğaziçi İlim ve Kültür Vakfı’nın ortaklaşa yürütmüş olduğu proje ile devlet okullarına kurulacak

20 adet Destek eğitim Odası ile özel yetenekli çocukların erken dönemde belirlenmesi sağlanacak.

Potansiyeli yüksek çocukların belirlenmesi ile yetenek, ilgi ve kapasitelerine uygun eğitim almaları, kendilerine ve ailelerine gerekli danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ile yaratıcılıkları ve üreticilikleri desteklenecektir.

okul

PROJENİN AMAÇLARI

GENEL AMAÇLARI

 • İstanbul ili Sarıyer ilçesi devlet okullarında; okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeyinde eğitim görmekte olan tanılaması yapılmış üstün zekalı/yetenekli çocukların tespit edilmesi,
 • Tespiti yapılmış üstün zekalı/yetenekli çocuklara yönelik olarak, bu çocuklara var olan potansiyel ve performansın korunması ve artırılması yönünde özel olarak tasarlanmış ve materyallerle donatılmış destek eğitim odalarının açılması.
 • Üstün zekalı/yetenekli çocuklara sahip ailelere farkındalık kazandırarak bu çocukların ev ortamında desteklenmesi,
 • Tüm ailelerde aile-çocuk iletişimini güçlü ve pozitif yönde artırarak, var olan veya muhtemel aile içi iletişim bozukluğunun giderilmesi.

ÖZEL AMAÇLARI

 • İstanbul Sarıyer’ de seçilen Sosyo-Ekonomik seviye bakımından dezavantajlı olarak kabul edilen ailelerin tespit edilmiş üstün zekalı/yetenekli çocukların eğitimlerini zenginleştirecek eğitim ortamları ve müfredatlarının hazırlanması,
 • Eğitmenlerinin bu eğitim ortamına ve müfredatına entegreli olarak eğitimlerinin sağlanması,
 • Ailelerin sürece dahil edilerek bilinç düzeylerinin ve farkındalıklarının artırılması ile öğrenci, öğretmen ve aile üçleminin tam ve bir bütün halinde işlenmesi.
 • Üstün zekalı/yetenekli çocuklar öncelikli olmakla beraber bu odaların kurulduğu okullarda eğitim gören tüm çocuklarında bu fırsattan istifade etmesi sağlanarak, buradaki çocukların bilim, teknoloji alanına meraklarını çekmek; yenilikçi düşünme, stratejik düşünme, problem çözme vs. becerilerini geliştirirken, yaparak yaşayarak öğrenme modülü ile de tanışmış olmaları sağlamaktadır.
egitim

EĞİTİCİ EĞİTMENLİK

Bu tarz çocukların eğitimi ile ilgilenecek olan eğitmen ve formatörlere yönelik eğitimler verilerek, sürecin bir diğer ayağı olan eğitici eğitim kısmının da tamamlanmasıdır.

Farklı atölye başlıklarında oluşacak olan Destek Eğitim Odalarında görev alacak öğretmenler için; Zeka ve Akıl Oyunları, Temel Robotik ve Elektronik, Bilim ve Deney, Sıradışı Düşünme gibi alanlarda eğitimler verilerek sürece dahil etmek hedeflenmektedir.

Yine bununla birlikte Sarıyer ilçesinde Destek Eğitim Odası kurulacak okullar dışında da tüm devlet okullarında görevli ikişer adet öğretmene Zeka ve Akıl Oyunları Eğitici Eğitimleri verilip bu modelin tüm ilçe geneline yaygınlaşmasını ve her okulda olmasını sağlamak planlanmaktadır.

DESTEK SAĞLANACAK OKULLAR (SARIYER)

 • Alparslan İlk/Orta Okulu
 • Balahatun İlkokulu
 • Kumköy Ferhan Bedi İlk/Orta Okulu
 • Mehmet İpkin İlk/Orta Okulu
 • Dumlupınar İlkokulu
 • Osman Saçmacı Ortaokulu
 • Günay Kıldıran Ortaokulu
 • Tuncay Artun İlkokulu
 • Zübeyde Hanım İlk/Orta Okulu
 • Kocataş Barbaros Ortaokulu

DESTEK SAĞLANACAK OKULLAR (SARIYER)

 • Recaizade İlk/Orta Okulu
 • Hatemoğlu Ortaokulu
 • Mehmet Akif İlkokulu
 • Kazım Karabekir İlkokulu
 • Zekeriyaköy İlk/Orta Okulu
 • Sarıyer İlkokulu
 • Bahçeköy Türkan Efe İlkokulu
 • Fahrettin Aslan Ortaokulu
 • Uğur Erkey İlkokulu
 • Anafartalar İlkokulu