Atölyelerimiz

Home » Atölyelerimiz

Atölye sistemi, bir Boğazhisar farklılığıdır. Uygulama şekli de, alanı da farklıdır. Atölye sistemimiz, birbirini takip eden üç basamaklı bir eğitim programıdır. Birinci basamak tüm öğrencilerimize uygulanır. Bu basamağı başarıyla geçen öğrencilerimiz ikinci basamağa kabul edilir. İkinci basamakta başarılı olan öğrencilerimiz de üçüncü basamağa ulaşırlar. Atölyelerin basamak geçişi yaşa ve sınıf düzeyine değil, yetenek ve kavrayış düzeyine göredir. Basamağı tamamlamayan öğrenci diğer basamağa geçemez. Bu geçiş katı bir disiplin ortamında değil, planlı ve pedagojik bir sistemde gerçekleşir.