ORTAOKUL

Home » ORTAOKUL

WhatsApp Image 2021 02 04 at 10.02.57

Boğazhisar’da bilgiyi kullanan, düşünme kabiliyeti gelişmiş, çevre ile iletişim kurma becerisine sahip geniş ve sağlam kültürlü, görgülü, toplumumuza faydalı bireyler  yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu anlamda; öğrencilerimizi hem akademik olarak hem de beden, zihin, ahlak ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde geliştirip hayata hazırlamak istiyoruz. Boğazhisar Eğitim Kurumları ahlaklı, sorumluluk duygusu gelişmiş, merhametli, vefakâr, cesur ve zarif bireyler yetiştirecektir.

Boğazhisar Eğitim Kurumlarında akademik çalışmalarla, derslerin temel becerilerinin kazandırılması ve bilginin hayata aktarabilmesi  hedeflenmektedir. Dersler, yenilenen müfredat programları ve değişen sınav sistemleri doğrultusunda, öğrencilerin bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları da gözetilerek işlenmektedir.

Akademik öğretim süreçleri ve ölçme değerlendirme yaklaşımları tam öğrenmeyi sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. İşlenen ders kazanımlarını ölçmek maksadıyla her hafta “Tam Öğrenme Ölçeği” uygulanır. Kazanım eksiği olan öğrencilere Haftalık Gelişim Tamamlama Görevleri ile ek çalışmalar planlanır ve tam öğrenme sağlanır. Öğrencilerin akademik hedeflere ulaşabilmesi için bireysel takipleri “Akademik Gelişim Portfolyosu” ile yapılır.

Öğrencinin bireysel ihtiyaç ve öncelikleri odaklıdır. Akademik birimlerce disiplinler arası yaklaşımla oluşturulmuş eğitim içeriğiyle hedeflenen kazanımlara ulaşırken, biryandan da ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalarda takip edilmektedir. Öğrencilerimiz LGS için ciddi bir hazırlık dönemine girerler. 8.sınıf öğrencilerimiz  deneyimli eğitim kadromuz eşliğinde verilen dersler, yatay-dikey etütler, deneme sınavları ve sömestr-yaz dönemi devam eden LGS hazırlık programı ile başarılı bir lise hayatı için gerekli tüm alt yapıyı oluştururlar.

 

 • Boğazhisar Gelişim ve Uygulama Atölyeleri
 • STEM çalışmaları
 • Yabancı dil eğitimi
 • Deneyimli ve dinamik eğitim kadrosu
 • Değerler eğitimi
 • 5 adet gezi (4 adet şehir içi, 1 adet şehir dışı)
 • Hafta sonu LGS kursları (8. sınıflar)
 • İkinci yabancı dil (Çince, Arapça vb. )
 • Türkiye geneli deneme sınavları
 • Derslerin %20’lik kısmına çift öğretmen
 • İngilizce hazırlık sınıfı (5. sınıflar)
 • ÖTS (Ödev takip sistemi)
 • 5Q Gelişim Modeli

Bilgileri doldurun, sizi arayalım.

Error: Contact form not found.