5Q Duygusal Gelişim

Home » Haberler » 5Q Duygusal Gelişim

Modern hayatın gerilimleri, insanlarda depresyon ve strese bağlı çok sayıda rahatsızlıklara yol açmaktadır. Tüm dünyada insanlar arası sevgi, saygı, yardımseverlik, hoşgörü ve sabır gibi duygular azalmakta ve şiddet olayları giderek yayılmaktadır.
Duygusal Gelişim Eğitimiyle, öğrencilerimizin kendi duygularını ve başka insanların duygularını tanıyabilmesi, duygularını birbirinden ayırt edebilmesi ve bütün bu bilgileri düşünce ve davranışlarının oluşumunda doğru bir biçimde kullanabilmesi hedeflenmiştir.  Çocuklarımızın aklı ve kalbi arasında bağ kurabilecekleri bir eğitim ikliminde, doğru sözlü, adalet duygusuna sahip, sevgi ve saygı, yardımseverlik, gibi kavramları tanıyan; nezaketli, görgülü birer insan olarak yetişmeleri

Yayınlanan