Boğazhisar Koleji’nin Gelecek Vizyonu

Home » Haberler » Boğazhisar Koleji’nin Gelecek Vizyonu

Her çocuk özel yeteneklere sahip olarak doğar ve her biri yaptıklarıyla, hayalleriyle, değerleriyle, birikimleriyle, iç dünyalarıyla biriciktir ve önemlidir. Aldığı eğitim ve yaşadığı çevre ile bu yetenekler ya körelir ya da gelişir. Bu konudaki farkındalığımız ve her çocuğun kendi içinde kocaman bir dünya oluşuna dair inancımız; her öğrencimize özel, bir Gelecek Vizyonu belirlememize vesile olmuştur.

Dünya Ölçeğinde Üstün Nitelikli İnsan Yetiştirme Eğitim Modelimiz çerçevesinde geliştirilen Gelecek Vizyonu Projesiyle her öğrencimizin kendine özgü ve açığa çıkarılmayı bekleyen özellikleri keşfedilerek her çocuğa bireysel rehberlik sunulmaktadır. Böylece her öğrencimizi bütün yönüyle tanıyarak, onların küçük yaşlardan itibaren geleceklerine bilinçli bir şekilde yön verebilmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

Her çocuk diğerlerinden farklı zekâ, yetenek, ilgi ve kişilik özelliklerine sahiptir. Çocuklar bu farklılıkları göz ardı edilerek standart bir eğitime tabi tutulmaları durumunda hayatları boyunca hak ettikleri başarıya ulaşamayacaklardır.
Birçok öğrenci yeteneği ve ilgi alanı doğrultusunda bilinçli bir gelecek tercihi yapamıyor. Bu yüzden hayata atıldıklarında okudukları bölümün dışında bir başka meslek ediniyorlar. Bazıları ise ilgi ve yetenekleriyle örtüşmeyen bir mesleği icra etmek zorunda kaldıkları için başarısız ve mutsuz oluyorlar.

Gelecek Vizyonu Projesinin Uygulama Aşamaları

  1. Tanıma: Projenin ilk aşamasında her öğrenci geçerliliği ve güvenirliliği ispatlanmış test-teknik-yöntem ve envanterlerle bilişsel/akademik-duygusal-psikolojik-sosyal-bedensel/fiziksel yönlerden tanınacaktır. Bu süreçte ebeveynlerle ortak bir çalışma yürütülecek ve projeye ebeveynler de dâhil edilecektir.
  2. Değerlendirme: Projenin ikinci aşamasında, yapılan çalışmalardan edinilen bilgiler değerlendirilecek, her çocuk için ayrı olmak kaydıyla uzmanlar tarafından o çocukla ilgili konsültasyon yapılacak ve bu bilgiler ışığında ebeveynler gerekli görüldüğü kadar bilgilendirilecektir. Bu aşamada çocuk, her yönden tanınmış olacak ve çocuğun psikolojik analizi de uzmanlarca yapılmış olacaktır.
  3. Alan Belirleme: Projenin üçüncü aşamasında Gelecek Vizyonu Değerlendirme Komisyonu toplanacak, her çocuğun yetenek ve ilgi alanlarına uygun alanlar belirlenecektir. Hangi alanın neden, ne kadar geliştirilebileceği tartışılacaktır.
  4. Planlama ve Özel  Eğitimler: Projenin dördüncü aşamasında ise her çocuğun Gelecek Vizyonuna uygun bir planlama yapılacaktır. Ailenin ve okulun üzerine düşen görevler belirlenerek her çocuğun Gelecek Vizyonu doğrultusunda alacağı eğitimler ve özel kurslar tespit edilecektir.
  5. Takip ve Rehberlik: Projenin beşinci ve son aşamasında ise Boğazhisar Eğitim Kurumları uzmanlarınca her çocuğun öğrenim hayatı boyunca gelişim takibi yapılarak, gelecek vizyonunda koyulan hedeflere ulaşmasında rehberlik edilecektir.
Yayınlanan