5Q Sosyal Gelişim

Home » Haberler » 5Q Sosyal Gelişim

Ulaşım ve iletişim araçlarının gelişmesiyle dünya gittikçe küçülmüştür. İnsanlar artık başka insanlarla ve toplumlarla daha çok iletişim kurmak mecburiyetinde kalmaktadır.

Kişiler arası ilişkilerde yaşanan sorunlar ve bu sorunlara bağlı olarak ortaya çıkan psikolojik bozukluğun temelinde iletişim becerilerinin eksikliği yatmaktadır. Sağlıklı ve etkili iletişim becerilerine sahip olmayan insanların bir grubu aşırı derecede çekingen, bir grubu da fazlaca saldırgandır.

İnsanın sosyal gelişimi için iletişimin temel ilkelerini bilmesi ve günlük hayatında bunları uygulaması huzur ve mutluluğu açısından son derece önemlidir.Sosyal Gelişim Eğitimiyle öğrencilerin temel iletişim becerilerini bilip uygulamaları amaçlanmıştır. Toplumsal nezaket kurallarını bilmeleri; yazılı ve sözlü ifade becerilerini etkili şekilde kullanmaları hedeflenmiştir.

Yayınlanan